VaraSäker - Vara i Säker Samverkan
Polisen — Företag — Grannsamverkan — Försäkringsbolag — Handeln — Privatpersoner
Om Vara Säker Tjänster Om Vara i Säker Samverkan Bli Nätverkare Våra Nätverkare Diesel Dye Start
Sök på sajten
Om Varasäker

Historik

Företaget bildades 2007 och ägs och drivs av Kenneth Hjelm i Vara som har drygt 20 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete inom bevaknings och säkerhetsbranschen. Det egna auktoriserade bevakningsföretaget Detective (Bevakning) drevs från 1989 till 2006 i primärt skaraborgs och älvsborgs län med Vara som utgångspunkt. Detective var 1989 det första bevakningsföretaget som blev auktoriserat med säte i skaraborgs län. Historiskt sett finns det alltså en tradition att försvara när det gäller att vara en pionjär inom brottsförebyggande arbete och säkerhet/trygghet i närområdet. Förutom lång erfarenhet har Kenneth genomgått företagsuniversitets diplomerade säkerhetschefsutbildning och är medlem i SecNet som är ett nätverk av personer inom säkerhetsbranschen som genomgått denna utbildning.

 

Hemsidan

- Vårt mål är att hemsidan skall vara ett nav och en plattform för lokalt brottsförebyggande arbete som leder till ökad trygghet och säkerhet för alla i närområdet.
- Utöver att presentera våra egna tjänster och produkter vill vi ge utrymme för annonsörer och leverantörer som med rätt  kompetens kan erbjuda lämpliga lösningar på de behov av säkerhet och trygghet ni har som företag eller privatpersoner.
- Vi har länkar till andra bra hemsidor tex Polisens hemsida inkl dagens händelser i V Götaland, Larmtjänst där man bla hittar efterlysningar för hela Sverige, Svensk Handel med varningslistan för blufföretag, BRÅ Brottsförebyggande Rådet, Stöldskyddsföreningen med bra tips. Vi kommer att fylla på med fler bra länkar.
- Vi presenterar vårt nya koncept VARA I SÄKER SAMVERKAN. Ett Brottsförebyggande Nätverk av Säkerhet och Trygghet för Alla.

 

Verksamhet

- Vi arbetar med att du skall Vara Säker i ditt arbete, i ditt boende och i samhället för övrigt i ditt närområde.
- Vi erbjuder rådgivning och medverkan i brottsförebyggande arbete med tyngdpunkt på säkerhets, trygghets och bevakningsfrågor.
- Vi erbjuder oss att vara ert företags externa bollplank och säkerhetsrådgivare.
- Vi är neutrala och fristående i vårt förhållande till olika leverantörer och aktörer på säkerhets och bevakningsmarknaden.
- Vid misstanke om brott i företag eller organisation, internt eller externt, hjälper vi er med rätt åtgärder. Allt från inledande genomgång, kartläggning, eventuella spaningsinsatser, dokumentation och polisanmälan. Ett bra faktaunderlag är alltid en fördel i samband med första kontakten med polisen vid en anmälan om brott.
- Vi har förslag på hur man skyddar sina värdesaker och hur man gör dessa mindre attraktiva för tjuven och hälaren.
- Vi utför stöldskyddsmärkning och fotodokumentation av värdesaker. Stulna objekt efterlyses med bild på vår hemsida under Lokalt Efterlyst.
- Vi har spårsändare för GPS sökning, kamerutrustning för smarta lösningar och vi hjälper er gärna med hela kedjan från kartläggning till polisanmälan vid misstanke om brott.
- Vi utför spanings och detektivuppdrag.
- Vi startar nu VARA I SÄKER SAMVERKAN. Ett Brottsförebyggande Nätverk av Säkerhet och Trygghet för Alla.
-  VI OBSERVERAR OCH INFORMERAR VARANDRA är ledorden i projektet VARA I SÄKER SAMVERKAN . Utifrån vår erfarenhet försöker vi nu förena det bästa från bevakningsarbete, grannsamverkan och övrigt säkerhetsarbete i samhället under drygt 20 års tid. Med ett starkt fokus på lokal förankring presenterar vi ett nytt koncept för brottsförebyggande arbete. Konceptet är ett nytt tänk, där vi vill skapa en möjlighet för näringslivet, övriga organisationer och allmänheten att aktivt samverka i ett lokalt  brottsförebyggande arbete där vi sätter vardagsbrotten i centrum. Självklart är ett bra samarbete med Polisen en hörnsten i denna samverkan.       

Läs mer under Om VARA I SÄKER SAMVERKAN.

Mer information...
- Om Varasäker
- Tjänster
- Om Vara i Säker Samverkan
- Bli Nätverkare
- Våra Nätverkare
- Ideellt

Till toppen av sidan