VaraSäker - Vara i Säker Samverkan
Polisen — Företag — Grannsamverkan — Försäkringsbolag — Handeln — Privatpersoner
Om Vara Säker Tjänster Om Vara i Säker Samverkan Bli Nätverkare Våra Nätverkare Diesel Dye Start
Sök på sajten
Stöldskyddsmärkning och fotodokumentation av värdesaker

VaraSäker håller på att ta fram en produktserie med stöldskyddsmärkning för olika inventarier och värdesaker.

  • Synlig märkning med Gravyrutrustning. För grövre värdesaker som vissa maskiner och tyngre inventarier. En bestående märkning som graveras in i materialet.
  • Dekaler/skyltar med permanent märkning som vulkaniseras fast på underlaget. Dekalen är omöjligt att avlägsna utan att synbar skada på utrustningens yta uppstår. Tillverkas i nummerserie och sökbar i register.
  • Brännmärkning. Lämpligt för vissa verktyg, stora plastföremål, trä tex möbler, läder, gummi etc. Bestående märkning som bränns in i ytan på materialet.
  • Osynlig biosyntetisk DNA. Nu kan vi märka värdesaker som tidigare varit svåra att skydda. I märkningen finns micropunkter samt ett biosyntetiskt DNA som är unikt. I micropunkterna finns uppgifter om märksatsens serienummer och telefonnummer till databasen. Detta gör det enkelt att spåra ägaren. Sökes nationellt och internationellt.
  • VaraSäker erbjuder en ny tjänst där vi besöker er och märker de värdesaker och inventarier som vi vill ha märkta.Vi fotodokumenterar alla objekt. Ni erhåller full dokumentation av vad som märkts, hur och med vilken teknik. Ni erhåller skyltar och dekaler om att alla värdesaker är märkta och fotograferade och att stulna objekt efterlyses på www.varasaker.se under Lokalt Efterlyst
  • Sänd tydliga signaler till tjuven om att värdesakerna är stöldskyddsmärkta och fotograferade och att de dessutom efterlyses vid stöld. Detta budskap gör dina värdesaker mindre stöldbegärliga. Dokumentationen innebär även bättre möjligheter till rätt ersättning från försäkringen vid stöld eller annan skada.

Vi har beslutat att lägga denna satsning "på is" tills vidare och koncentrerar oss på vårt arbete med Nätverken Vara i Säker Samverkan och DIESELNÄTET samt vår nya mycket intressanta produkt Diesel Dye Blå Diesel. En internationell stöldskydd/stöldmärkning för diesel som vi har försäljningsrätten på i Sverige from 2012.

 

 

Mer information...
- Om Varasäker
- Tjänster
- Om Vara i Säker Samverkan
- Bli Nätverkare
- Våra Nätverkare
- Ideellt

Till toppen av sidan