VaraSäker - Vara i Säker Samverkan
Polisen — Företag — Grannsamverkan — Försäkringsbolag — Handeln — Privatpersoner
Om Vara Säker Tjänster Om Vara i Säker Samverkan Bli Nätverkare Våra Nätverkare Diesel Dye Start
Sök på sajten
Om Vara i Säker Samverkan

Ett Brottsförebyggande Nätverk av Säkerhet och Trygghet för Alla
VI OBSERVERAR OCH INFORMERAR VARANDRA
Du som ser något som känns fel i vårt närområde tipsa oss på mail/tipstelefon.
(mycket text att läsa men också viktiga frågor)

Vi skapar en hemsida som ett nav/plattform för brottsförebyggande samverkan i närområdet. Här kan du dygnet runt både ge och få information om vad som händer.

Målet är att skapa ett lokalt nätverk där ALLA, företag och privatpersoner mfl, kan hjälpas åt i brottsförebyggande arbete i sitt närområde och på sin ort. Vi har ett tydligt lokalt fokus på vardagsbrotten.
Alla som observerar något som känns fel vid din bostad/företag kan tipsa oss för din och andras säkerhet/trygghet och vi kan informera dig/er och polis vid behov.

Som "Nätverkare" privat eller företag får du skylten, VI OBSERVERAR OCH INFORMERAR VARANDRA, uppsatt på din fastighet och du får selektiv information från VaraSäker via mail eller sms som kan beröra din ort eller din verksamhet. Vi kan snabbt gå ut med varningar både till Nätverkare och på hemsidan när vi får rapporter om nya stölder eller andra tendenser som det finns anledning att varna för. Det kan vara tex bostadsinbrott, brott mot äldre personer, stölder av diesel, metaller, datorer, cyklar, airbags, 4-hjulingar, "växtgifter" osv.

Drygt 1 miljon vardagsbrott anmäls varje år i Sverige. Av alla utförda vardagsbrott uppskattar man att ca 25% kommer till polisens kännedom. Av alla anmälda vardagsbrott blir knappt 10% uppklarade.

Vi vill nå "bättre" siffror för Varaslätten med grannkommuner. För allas trygghet. Vill du vara med ?

 

Tipsa, efterlys & utbyt erfarenheter

Genom att bla tipsa om observationer, efterlysa stöldgods och utbyta erfarenheter med varandra och andra på vår hemsida kan vi tillsammans uppmärksamma betydligt fler av de ca 75% av brotten som inte anmäls. Vi kan ge polisen bättre underlag och tips om "okända" stölder som har skett och vi uppmanar alla att anmäla alla vardagsbrott. För det som inte finns på papper har inte hänt( som en polis i området uttryckte sig). Vi har idag en situation där många struntar i att anmäla mindre inbrott/stölder och skadegörelser med motiveringen att " det är meningslöst för det händer inget ändå". Ofta görs anmälan på grund av att försäkringsbolaget kräver en polisanmälan för att betala ut ersättning. I samband med utredningar hittar polisen ofta stöldgods som inte kan härledas till den rätte ägaren, pga av att det inte har stöldanmälts, och det händer att tjuvarna/hälarna får behålla godset. Om vi inte anmäler stölder och i värsta fall inte är beredda att vittna på vad vi sett Hur smart är det då att kritisera polisen för att brott ej klaras upp?
Om vi kan få 10% av medborgarna till att vara 10% mer uppmärksamma i sin vardag och informera oss i nätverket om sina observationer är det fullt realistiskt att påstå att vi tillsammans kan öka tryggheten/säkerheten och försvåra tjuvarnas "riskananlys"med minst 100% i närområdet. Vi informerar alltid polisen om viktiga iakttagelser i nätverket.

 

Bakgrund

Under många år med Detective byggde vi ett unikt lokalt brottsförebyggande nätverk av säkerhet och trygghet i närområdet. Med Vara som bas och med ett antal uppdrag även i grannkommunerna fick vi ofta höra, inte minst från polisen, att vi var med och påverkade brottsligheten i närområdet i positiv riktning. Vi hade goda kontakter med handeln, företag, försäkringsbolag, kommuner mfl och samarbetet med lokala polisen fungerade mycket bra. Vi upplevde under åren ett växande förtroende även från allmänheten och vi fick åtskilliga samtal och tips från kunder och privatpersoner om observationer och händelser i närområdet. Många tips förmedlade vi till polisen och flera av dessa ledde till att brott klarades upp. Vi ville aldrig vara istället för polisen men när vi förmedlade information som annars kanske inte hade nått fram så var det en viktig uppgift. Bakom varje uppklarat brott finns ett brottsoffer som fått hjälp, och det är en bra känsla.Vi hanterade varje vecka anmälningar om brott till polisen och att hantera känslig information blev vår vardag. Med drygt 20 års erfarenhet av detta arbete är vår förhoppning att vi har allmänhetens och övrigas fortsatta förtroende att hantera tips och information på ett korrekt sätt.
Vi var med och startade grannsamverkan på flera orter tillsammans med polisen och försäkringsbolag. Grannsamverkan har stor brottsförebyggande effekt. Vad vi har saknat under åren är en möjlighet till samverkan mellan olika områden och ett bra instrument för att hålla liv i de uppstartade områdena.
Vi var under flera år, med några få aktiva väktare i tjänst varje dygn, en spindel i det brottsförebyggande nätet i närområdet.

Hur mycket mer kan vi tillsammans påverka brottsutvecklingen i närområdet om vi engagerar hundratals nätverkare och övriga intresserade i vårt nygamla nätverk ?

Nu bygger vi vidare på nätverket i VARA I SÄKER SAMVERKAN och inbjuder alla att medverka för ett säkrare närområde.

Hur många poliser och väktare finns ute i tjänst en normal kväll/natt jämfört med antalet tidningsbud, lastbils och taxichaufförer,personal inom hemtjänst, skiftarbetare, folk som går ut (med hunden) och många andra som är ute i legala ärenden ?

Hur vanligt är det att du ser någon person eller fordon som beter sig eller befinner sig på en plats som du tycker känns fel ? Har du någon gång tänkt att du borde ringa polisen men samtidigt kännt att " det är nog inget att lägga sig i" ?

Har du efter en sådan känsla hört att det varit ett inbrott/stöld eller annat brott på den platsen vid den tiden och då tänkt att" varför skrev jag inte upp bilnumret eller hörde av mig till den som bor på platsen eller någon jag känner som arbetar på företaget där jag såg något skumt ?

 

Nu finns VARA I SÄKER SAMVERKAN

Du kan tipsa oss på tipsmail@varasaker.se eller tipsmobil 0761-150 000. Om du ser skylten VI OBSERVERAR OCH INFORMERAR VARANDRA så vet du säkert att det är en nätverkare som tagit ställning för ett brotts förebyggande samarbete. Vi hanterar din info endast med berörda personer och med polis vid behov.Vi lämnar aldrig ut din id. Om du ser ett pågånde brott eller tror att ett brott just skett eller kommer att ske så ring 112 och begär polis. VaraSäker skall ALDRIG vara istället för polis.

Du väljer själv om du vill tipsa oss direkt eller om du vill lägga ut din observation under forum Tips från Allmänheten/ Gästsida som är ett öppet forum.
Ofta hörs budskapet att människor inte vill lägga sig i och berätta vad man sett. Man hör att det är farligt och obehagligt att vittna och det är lugnast att "titta bort". I de flesta fall under våra år med säkerhetsarbete i närområdet har vi snarare upplevt att människor är positivt inställda till att berätta vad man sett när grannen eller någon annan har drabbats av brott. Däremot har det preventiva arbetet mot brott blivit lidande av att alltför många av olika orsaker avstått från att höra av sig om iakttagelser till polisen där man kunde förhindrat nya brott. Om alltför många av oss väljer att titta bort får vi nog ett samhälle som vi inte vill ha.

 

Vi uppmuntrar inte medborgargarden som tar lagen i egna händer

Vår värdegrund är lagligt och lämpligt och ett korrekt beteende. Envarsrätten ger alla rätt att ingripa mot bla stöld/inbrott men även om det är lagligt är det inte alltid lämpligt. Utsätt dig inte för önödiga risker.
Projektets styrka ligger delvis i att det finns ett lokalt fokus. Vi vill ta tillvara den lokalkännedom som finns både hos oss och medborgarna i närområdet. Om något avviker från det normala finns det ingen som upplever det lika snabbt och tydligt som den som är hemmastadd i området. Nu kan vi OBSERVERA OCH INFORMERA VARANDRA på ett nytt sätt i närområdet.

Skaraborgs och älvsborgs län är det område som vi varit mest verksamma i och då primärt i Lidköpings polisområde. Vara, Essunga och Grästorps kommuner var primärt Detectives "hemmaplan". Polisdistriktet är gemensamt och leds från stationen i Vara. Om vi på "gräsrotsnivå" når en fungerande samverkan kan vi skapa ett starkt "skyddsnät" i närområdet.

VARA I SÄKER SAMVERKAN innebär inte att bara orten Vara är aktuell. Genom att sätta "att" framför vill vi skapa en arbetsmodell som i det längre perspektivet kan fungera även på andra orter.

De allra flesta vill ha trygghet. Vi tror att det börjar med att man är beredd att ge trygghet till andra.

Vi tror starkt på ett delvis nytt tänkande och vill utifrån vår erfarenhet ta med oss det bästa från bevakning, grannsamverkan och övrigt säkerhetsarbete och skapa ett nytt "koncept" där du kan vara delaktig på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Vill du vara med ?
Du är välkommen att kontakta oss.  tipsmail@varasaker.se  Tipsmobil 0761-150 000

Mer information...
- Om Varasäker
- Tjänster
- Om Vara i Säker Samverkan
- Bli Nätverkare
- Våra Nätverkare
- Ideellt

Till toppen av sidan